Marushka 3D

mapový server pro webovou publikace 3D dat

Demo ukázka:

demo Marushka
 • online prohlížení mračna bodů s mapovými podklady (např. DTMM, ortofotomapa či katastr nemovitostí)
 • vizualizace 3D dat prostřednictvím 3D okna
 • tvorba dynamických řezů z mračna bodů

PANORAMATICKÝ POHLED 360D

 • intuitivní 360° ovládání 3D okna
 • nastavení horizontu či orientace severu v 3D oknu
 • nastavení výšky pohledu nad zemí
 • možnost zobrazení ve vysokém rozlišení HD
 • snadná lokalizace ve 2D pomocí navigačního symbolu

EDITAČNÍ OKNO LIBOVOLNÉHO PROFILU

 • dynamická tvorba řezů v kterémkoliv místě naskenovaného území
 • možnost nastavení šířky řezu
 • měření vzdálenosti nebo plochy vytvořených řezů
 • webové kreslení nad řezy
 • možnost tisku a uložení právě vytvořeného řezu