APPLICATION AND STORAGE SERVER

software pro přístup, správu a uložení 3D dat


Application Server

Softwarové řešení pro efektivní přístup k datům spravovaným 3D Data Storage Serverem. Automatizovaná tvorba metadat pro optimalizaci přístupu. Webové služby pro ukládání dat z aplikací třetích stran a pro poskytování dat do aplikací třetích stran. Prohlížení a práce s daty 3D prostřednictvím webového prohlížeče.

Storage Server

Softwarové řešení pro efektivní ukládání a správu velkých objemů dat Laser Scanningu (miliardy bodů, TerraBytu HD). Optimalizace velikosti dat z hlediska jejich uložení (min. v poměru 1:3 vůči originálním datům). Řešení “živého” úložiště pro okamžitý přístup k datum pro jejich editaci a řešení “střednědobého” úložiště pro archivaci dat. Zabezpečení dat na bázi autorizace a autentikace přístupu.

Img