Rozšiřující nástroje pro CAD formáty V6-DWG-DGN


Zakoupením nástroje V6-DWG-DGN, využívajícího knihovny Teigha, se rozšiřují základní možnosti GeoStore V6 v oblati CAD formátů. Standardně je podporováno čtení i zápis DGN7 a DXF, DGN8 pouze čtení. Tento nový nástroj V6-DWG-DGN nabízí čtení a ukládání formátu DWG (funkce pro formát dat DGN8 bude následovat).

  • Čte a ukládá DWG a DXF verzí AutoCAD12-14 a AutoCAD2000-2018
  • Při čtení je možno ukládat názvy vrstev do negrafického atributu
  • Je možno volit mapování tlouštěk čar mezi soubory GeoStore V6 a AutoCADu
  • Uživatelské styly je možno interpretovat i sekvencí linií a mezer podle vytvořené definice
  • Data z GeoStore V6 je možno ukládat do vrstev podle čísel, pomocí definičního souboru, podle libovolného atributu nebo názvu tabulky
  • Je možné vytvářet 3D výkresy při použití textů s výškami
  • Celé elementy je možné exportovat do 3D na základě negrafického atributu s výškou (typicky vrstevnice)
  • Je možné volit zachování indexu barvy nebo upřednostnit RGB
cadformaty.png