APLIKAČNÍ MODULY

Řešení pro katastr nemovitostí: V6-GP

sipka

Našimi nástroji zvládnete vyrobit DKM v rámci pozemkové úpravy stejně snadno, jako obyčejný geometrický plán. Provádějte výpočty přímo v grafickém prostředí, komunikujte s katastrálním úřadem pomocí webové služby WSDP, exportujte a importujte formát VFK, vytvářejte soupisy nemovitostí, tiskněte automatizovaně výstupy a formuláře dle současné vyhlášky, integrujte další užitečné nástroje (Nahlížení do KN, GoogleMaps, StreetView). Vše v jednom prostředí!

Řešení pro inženýrskou geodézii: V6-IG

sipka

Naší linkou jste schopni aktualizovat JDTM Zlínského kraje, stejně snadno, jako pořizovat běžné mapové podklady, zaměření skutečných provedení staveb. V ceně je i kompletní datový model a linka na zpracování staveb RWE. Vytiskněte plynovod nad aktuální KM přímo z WMS ČÚZK. Nejste si jistí, jak vypadal dům v reálu? Odskočte si do StreetView nebo připojte Ortofotomapu! Otvírejte a ukládejte DXF a DGN7, zkontrolujte si výškopis ve 3D okně a exportujte data i do 3D DXF souboru. V řešení jsou integrovány geodetické výpočty (i sítě MNČ), kontrolní nástroje (symbologie, topologie…), TechLine s importem seznamu souřadnic měřených bodů včetně generování kresby z kódů, transformacemi

Rozšíření V6-IG: V6-DTM DMVS

sipka

Rozšířením našeho klasického řešení V6-IG je snadné zpracovávat aktualizace na území těchto krajů. Podívejte se, jak bez produktů Bentley zpracujete změnu obvodu stavby se současným zaměřením přípojky RWE a soukromého vlastníka do DTM DMVS.

Řešení pro DMT a mračna bodů: V6-3D

sipka

Řešení obsahuje generování digitálního modelu terénu z klasického geodetického měření nebo jeho kombinace s digitálním modelem reliéfu DMR5G a úlohami nad ním (generování vrstevnic, výpočty kubatur). Ve stejné aplikaci můžete mapovat nad mračny bodů v půdorysu i ve 3D okně, vytvářet řezy, připojovat a ukládat mračna ze souborů (LAS, TXT) i ze serverového úložiště.

Rozšiřující nástroje pro CAD formáty: V6-DWG-DGN

sipka

Zakoupením nástroje V6-DWG-DGN, využívajícího knihovny Teigha, se rozšiřují základní možnosti GeoStore V6 v oblati CAD formátů. Standardně je podporováno čtení i zápis DGN7 a DXF, DGN8 pouze čtení. Tento nový nástroj V6-DWG-DGN nabízí čtení a ukládání formátu DWG (funkce pro formát dat DGN8 bude následovat).

Správa vektorových dat v databázi: V6-Archiv

sipka

Jste velká firma? Potřebujete řešit živý firemní archiv? Vedete digitální technickou mapu města nebo průmyslového závodu? Naší technologií se dostanete na špičku GIS.

Projektování pozemkových úprav: V6-PU

sipka

Máme geodety, máme projektanty pozemkových úprav a KoPÚ sami zpracováváme. Se zavedením nového výměnného formátu pozemkových úprav VFP již není výsledek závislý na konkrétní SW platformě. Jsou vyvinuté nástroje na zpracování etap 0 až 7, tedy po nároky vlastníků.

Transformace GNSS dat: KŘOVÁK 2018

sipka

Program nahrazuje předchozí verzi KŘOVÁK 2013. V současnosti je certifikován pro práce v katastru nemovitostí na zpřesněnou verzi tabulek 1710. Výstupy jsou aktualizovány na nový vzor Protokolu určení bodů technologií GNSS, který je povinný od 1.7.2016. Program je určen pro zpracování měřených dat z aparatur, které je ukládají do souborů RW5. Nejlépe je optimalizován pro aparatury Ashtech a South.