Projektování pozemkových úprav: V6-PU


Tento modul je úzce provázán s naším Komplexním řešením geodetických prací v katastru nemovitostí, který v podstatě doplňuje. GeoStore V6 poskytuje robustní grafické prostředí, které VFK převádí na grafické prvky (SGI), jež obsahují SPI ve formě negrafických databázových atributů. Postupně vyvíjíme funkcionality pro jednotlivé etapy zpracování a předávání KoPÚ v novém VFP. Veškeré geodetické práce již zpracováváme v GeoStore V6 a z projekčních prací zpracováváme v něm zpracováváme všechny etapy s vyjímkou poslední, kterou je návrh nového uspořádání pozemků. Projektanti a geodeti si data vyměňují pomocí VFK a VFP, případně DGN. Novou DKM vytváříme opět v našem řešení V6-GP. Aplikaci není zatím možné zakoupit.