Řešení pro DTM a mračna bodů: V6-3D


  • přístup a editace dat prostřednictvím internetu
  • neomezené 3D editační možnosti s podporou plnohodnotného kreslení v 3D prostoru
  • nový přístup zobrazování mračna bodů v aplikaci LAS
  • bezešvá mapa mračna bodů v různých stupních podrobnosti v případě serverového řešení
  • barevné zobrazení mračen dle intenzity odrazu, klasifikačních tříd či výšky
  • zobrazení dynamických řezů dle požadovaného stupně podrobnosti
  • tvorba inteligentních přehledek pro prohlížení fotografických záznamůGenerování podélných a příčných profilů


V6-3D umí automaticky generovat podélné a příčné profily nad digitálním modelem terénu.Ukázka využití aplikace V6-3D pro zpracování DMT a vrstevnic z geodetického měření


Aplikaci V6-3D lze využít pro vytvoření DMT z klasického geodetického měření nebo jeho kombinace s digitálním modelem reliéfu DMR5G.Ukázka výpočtu kubatur mezi dvěma digitálními modely terénu


Instruktážní video zpracování výpočtu kubatur. Ukazuje módy určení kubatury od zadané vodorovné srovnávací roviny nebo mezi dvěma libovolnými digitálními modely. Výsledkem výpočtu je bilance výkopů a násypů, výkres izočár rozdílů obou modelů v libovolném intervalu, velikost výškových rozdílů mezi modely v mřížce o libovolné délce strany a velikost dílčích objemů výkopů a násypů v mřížce. Potřebné digitální modely terénu se vytvářejí přímo v aplikaci V6-3D, která obsahuje i funkci generování vrstevnic. Stejnou aplikací lze též mapovat z mračen bodů laserového skenování.Hypsometrie - barevná prezentace výpočtu kubatur


Výpočty kubatur byly doplněny o grafickou prezentaci pomocí barevných polygonů hypsometrie a její automaticky generované legendy.Ukázka využití aplikace V6-3D pro generování vyhlazených vrstevnic z geodetického měření


Video ukazuje rozdíl mezi nevyhlazenými a vyhlazenými vrstevnicemi.